రోడ్డుకు అడ్డంగా గోడ -దిమ్మె-అంబేద్కర్ విగ్రహం

అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి రోడ్డును ఆక్రమించిన పారిశ్రామిక వేత్త పోరు భాట పట్టిన దళిత యువత చిత్తూరు (జన 29) స్థానిక మురగానిపాల్లె రోడ్ ,కామేశ్వరి నగర్లో మైదా ఫేక్టరికి వెళ్ళే 23 అడుగుల రోడ్డు ను పారిశ్రామిక వేత్త ఆర్.లోకనాథం నాయుడు ఆక్రమించేసారు .ఊరికే ఆక్రమిస్తే -అడ్డంగా గోడ కడితే ఆక్రమణల తొలగింపు ఇట్టే జరిగి పోతుందేమోనని స్కెట్చ్ వేసి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని స్థాపించేసేరు. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ స్థానిక దళిత యువ నేత టి.కాంతారావు […]

Read More