*బాలకృష్ణను అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడమంటూ మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణకు సవాల్ విసిరిన MLA రోజ*

*బాలకృష్ణను అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడమంటూ మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణకు సవాల్ విసిరిన MLA రోజ*
మొన్న జరిగిన జిల్లా పరిషత్ సర్వ సభ్య సమావేశం లో MLA రోజా మాటలను అడ్డగించడానికి మంత్రి గోపాల కృష్ణ తమాష గా నువ్వు ఆర్టిస్ట్ అమ్మ బాగా మాట్లాడతావ్ అన్న మాటను సీరియస్ గా తీసుకున్న రోజా బాలకృష్ణ కూడా ఆర్టిస్ట్ కదా ఆయన్ను వచ్చి అసెంబ్లీలో మాట్లాడమని చెప్పడం తో మంత్రిగారి మాట పడిపోయింది ……
VIDEO .YOUTUB లో చూడండి…vlcsnap-2015-05-22-14h18m01s174