ఆధార్ కార్డులోని తప్పులను ఇలా సరిచేసుకోండి

ఆధార్ కార్డులోని తప్పులను ఇలా సరిచేసుకోండి

On

ఆధార్ కార్డులోని తప్పులుంటే ఇప్పుడు చింతిచాల్సిన పనిలేదు. నచ్చిన ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కు వెళ్లి మీకు నచ్చిన విధంగా మార్పులు చేసుకో వచ్చు. కాని అన్ని మార్పులకు ఆధారాలు వెబ్సైటు నందు ఉంచాలి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం. ఆధార్ కార్డులోని తప్పులను ఆన్లైన్ లో సరి చేద్దామ. సూచనలు 1 ఆధార్ వెబ్సైటు http://uidai.gov.in/update-your-aadhaar-data.html కు(ఇక్కడ నొక్కి) వెళ్ళండి 2….