కటారి దంపతుల హత్య కేసు లో నిందితుడు చింటూను కోర్టు కు తిసుక వచ్చిన సమయం లో   ఘటన. ఇద్దరికీ తీవ్రంగా గాయాలు. Shifted for treatment to government hospital.

bomb2 bomb

News Reporter